Společnost uvedla na trh tyto produkty:

Komplexní řešení distanční terapie pro zdravotnická zařízení a pacienty Homebalance
https://www.homebalance.cz


24hodinová služba vzdálené pomoci PROTECTU
https://www.protectu.cz


V rámci spolupráce s univerzitami se CleverTech účastní dalších vědecko-výzkumných aktivit,
například ve Výzkumné centrum Albertov (Albertov Research Center, ARC).
Více informací zde.


Projekt AdviMed je tvořen týmem vysoce kvalifikovaných odborníků v oboru posuzování shody
zdravotnických prostředků a systému řízení kvality.
https://www.advimed.cz/


Projekt: ROZŠÍŘENÍ TELEMEDICÍNSKÉ TECHNOLOGIE PRO PÉČI O PACIENTY S DIABETES MELITUS,
REG. Č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_264 /0019708
Společnost CleverTech, s. r. o., realizuje projekt Výzkum a vývoj technologií pro eHealth a telemedicínu,
jehož cílem je návrh a implementace telemedicínské technologie s vazbou na analýzu pacientských záznamů
v oblasti léčby diabetu, hypertenze a dalších chronických onemocnění, která souvisí se stárnutím populace.
Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Společnost CleverTech, s. r. o., zrealizovala projekt Výzkum a vývoj technologií pro eHealth a telemedicínu,
jehož cílem byl návrh a implementace telemedicínské technologie s vazbou na analýzu pacientských záznamů
v oblasti léčby diabetu, hypertenze a dalších chronických onemocnění, která souvisí se stárnutím populace.
Na tento projekt byla poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Společnost CleverTech, s. r. o., zrealizovala projekt Nasazení telemedicínských technologií v preventivní medicíně, jehož cílem bylo vytvoření a klinické ověření softwarové telemedicínské platformy pro podporu prevence a léčby
v oblasti neurodegenerativních poruch, tréninku stability a rehabilitace.
Na tento projekt byla poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Společnost CleverTech, s. r. o., zrealizovala projekt Výzkum a vývoj technologie uživatelských monitorovacích jednotek pro asistenční služby, jehož cílem byl návrh a implementace nových funkcí asistenčního systému zaměřených na podporu života seniorů, chronicky nemocných pacientů a dále na asistenční podporu v oblasti ochrany osobní bezpečnosti.
Na tento projekt byla poskytována finanční podpora od Evropské unie.