Menu Content/Inhalt
PROFIL SPOLEČNOSTI arrow TECHNOLOGIE

Personal Health Systems - Systémy osobní zdravotní péče

Společenská poptávka po technologických systémech a medicínských postupech pro využití v systémech domácí péče (HomeCare) v současné době výrazným způsobem narůstá. Vývoj technologických prostředků, nová komunikačních řešení, obecné povědomí o nich a značný stupeň integrace těchto prostředků do běžného každodenního života široké části společnosti umožňuje přinášet do oblasti medicínské péče nové a dosud nevyužitelné možnosti. V medicínské oblasti jsou však dosud tyto možnosti využívány jen minimálně především proto, že pro úspěšnou aplikaci těchto prostředků je zapotřebí kvalitní mezioborové spolupráce mezi odborníky z oblasti medicíny a techniky. Cílem naší činnosti je přiblížení potřeb medicínských odborníků v této oblasti a špičkových technologických řešení na straně techniky.

Využívání PersonalHealthSystems (PHS) prostředků je jednou z mála cest které umožní medicínským zařízením (při zachování stávající velikosti a rozsahu) zvýšit jejich prostupnost ale zároveň zvýšit kvalitu péče a komfort pacientů. Důležitým aspektem provázejícím nasazení PHS technologií je minimální nárůst celkové finanční náročnosti, díky snížení rozsahu finančně mnohem méně efektivních klasických způsobů léčby a jejich nahrazení optimálnějšími PHS řešeními. Obecným přínosem těchto technologií je přiblížení péče o zdraví ze specializovaných medicínských zařízení směrem k domácímu prostředí. Pro konečného uživatele těchto služeb/pacienta potom aplikace znamená výrazné zvýšení komfortu (optimalizace/snížení počtu ambulantních vyšetření, jejich nahrazení a vhodné doplnění, rozšíření i podstatné zkvalitnění za pomoci domácích medicínsko-technologických prostředků). Pacient může zůstat v domácím prostředí i s mnohem vážnějšími komplikacemi bez zvýšeného rizika. V neposlední řadě tyto systémy umožní využít moderních komunikačních kanálů (internet, video komunikace apod.) pro přenos informací v medicínském světě a to i pro komunikaci mezi pacientem a lékařem.

 
 
  

Technologická základna CleverTech spočívá především v úspěšně rozvíjeném vlastním modulárním systému. Původní hardwarový modulární systém byl postupem času rozšířen prakticky na všechny vyvíjené součásti našich systémů. Modulární koncepce dnes zahrnuje moduly HW, SW, FW, metodické, aplikační, obchodní i marketingové a podporuje princip naší komerční strategie.  

  

Unikátní modulární koncepce : Systémová řešení vznikají na unikátní technologii modulárního mobilního systému. Tento systém vznikl na vývojovém pracovišti spin off firmy CleverTechnologies s podporou spolupracujících partnerů. Jednotlivé části systému byly rozděleny do modulární podoby a byla vytvořena příslušná HW a SW technologie pro obsluhu těchto částí. Zároveň vznikaly na základě obdobného principu i příslušné znalostní bloky v oblasti aplikace a metod zpracování a vyhodnocování. Vznikl tak ojedinělý dynamický systém, který obsahuje všechny potřebné součásti pro provoz konkrétních kompaktních řešení zároveň si však zachovává svoji modularitu a umožňuje akceptovat velmi rychle se měnící a vyvíjející požadavky všech typů uživatelů systému. Veškeré současné know-how je vhodně členěno do jednotlivých bloků, bloky jsou pak samostatně použitelné v jakékoliv aplikaci. = rychlý efektivní a cenově dostupný vývoj nových aplikací (řešení pro další specifické skupiny pacientů) Jednotlivé moduly řešení mohou vycházet z nejaktuálnějších technologických i SW řešení dostupných na trhu aniž by časová nebo finanční zátěž ztěžovala jejich aplikaci. = Celý systém je tedy možno průběžně udržovat na nejaktuálnější technologické úrovni.

 

VYHLEDÁVÁNÍ