Menu Content/Inhalt
PROFIL SPOLEČNOSTI arrow SPIN - OFF

Společnost CleverTech je spin-off firmou níže uvedených fakult

Fakulta Biomedicínského Inženýrství ČVUT v Praze
www.fbmi.cvut.cz

 

 1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
www.lf1.cuni.cz

 

 

 

Spin-off firma, pojem známý i z komerce, slouží v akademickém prostředí jako jeden z velice důležitých nástrojů transferu aplikovaného výzkumu směrem do praxe. Ve spin-off firmě, kterou zpravidla zakladají zaměstnanci, doktorandi či studenti univerzity s možným vstupem externistů či firem (technických, obchodních, business andělů, ...) má buď přímý podíl mateřská univerzita, kde spin-off firma vznikla a je jedním ze společníků, nebo se spin-off firmou uzavírá speciální smlouvu, která ji poskytuje podobná práva, jako kdyby společníkem byla s tím, že může pro univerzitu zajišťovat některá výhradní práva, vzhledem k dané konkretni situací.

V ČR se s tímto druhem transferových nástrojů, na rozdíl např. od USA či některých zemí EU setkáváme vzácněji, převažuje podíl spin-off firem bez přímé účasti univerzity jako společníka. Kromě spin-off firem jsou dalšími transferovými nástroji např. prodej licence či přímé využití výsledků univerzitou, např. sestavením specializovaného kurzu pro komerční výuku specialistu z praxe.

 

Přístup k rychlým informacím pro návštěvníky z univerzitního prostředí ZDE.

 

VYHLEDÁVÁNÍ