Menu Content/Inhalt
PROFIL SPOLEČNOSTI arrow PROJEKTY arrow SOLDIER INSPECT

Systém slouží k získávání fyziologických a enviromentálních parametrů z vojáka pro účel zvýšení jeho bezpečnosti během vojenské operace. Získaná data jsou přenesena k veliteli jednotky kde jsou velmi přehledně zobrazena. Na základě těchto dat může být dále optimalizován následný postup zvolený velitelem zásahu s ohledem na stav jednotlivých členů svého týmu.

Z tohoto lokálního dohledového stanoviště může být za využití dalších datových kanálů proveden dálkový přenos informace do integrovaného dohledového centra. Tím může být zajištěna souhrnná velmi přehledná informace jak pro lokálního velitele akce tak pro centrální dohledové pracoviště s okamžitou automatickou aktualizací změn (zranění, stav).

Jako souhrná veličina popisující stav vojáka je použita MÍRA ZÁTĚŽE. Tato veličina vznikne agregací dílčích parametrů získaných z vojáka (EKG, Aktivita, Poloha, HRV analýza, EKG Stress index, teplota atd.) . Uvedená míra zátěže je přehledně zobrazena formou třístavového výstupu (zelená - ok oranžová - hodnoty zvýšené v dovoleném rozsahu červená - hodnoty mimo zvolený rozsah).

 

Kvalita vyhodnocení stavu bude zvýšena zavedením OSOBNÍHO BEZPEČNOSTNÍHO PROFILU vojáka (souhrn parametrů získaných během výcviku i předchozích akcí). Tento profil umožní pro každého jedince vytvořit poměrně přesný odhad okamžitého stavu. Všechny získané parametry jsou automaticky aktualizovány získáváním nových dat při každém použití systému .

Velitel tak má možnost:

  1. zajistit bezpečnost zasahujícího vojáka
    ( prevencí před přetížením, okamžitou informací o zranění nebo změně stavu vojáka)
  2. optimálně využít stavu své jednotky při zásahu
    (na základě informace o stavu zátěže vojáka lze optimálně volit okamžitou strategii)
  3. výrazně zefektivnit výcvik
    (nalezení optimální a bezpečné strategie již při výcviku ) (maximalizace efektivity fyzického výcviku)

 

 
 

VYHLEDÁVÁNÍ