Menu Content/Inhalt
PROFIL SPOLEČNOSTI

Vedení společnosti se rozhodlo aktivně plnit požadavky normy ČSN EN ISO 13485:2003 a 9001:2008 a efektivně udržovat a zároveň neustále zlepšovat efektivitu systému managementu jakosti.

Plnění požadavků zákazníků

Rozvoj firmy Clever Technologies s.r.o. je závislý na udržení a rozšíření vztahů k našim zákazníkům. Podmínkou je soustavné zvyšování jakosti našich výrobků, plnění požadavků zákazníků a zvyšování užitné hodnoty našich výrobků.

Technologická úroveň produktů

Naším cílem je uvádět na trh takové produkty, které plní požadavky na kvalitu a výrobky, které jsou na nejvyšší technologické úrovni. Dodržení technických a termínovaných požadavků danými smlouvami jsou samozřejmou součástí vlastností produktů organizace. Kvalita, bezpečnost a spolehlivost produktů.
Chceme přesvědčit naše odběratele o tom, že kvalita, bezpečnost a spolehlivost jsou vlastnostmi, kterými se vyznačuje naše firemní značka. Spoluprací s našimi zákazníky, zejména z medicínských oborů, chceme dosáhnout špickových kvalit našich produktů.

Péče o vzdělávání zaměstnanců

Kritériem pro výběr nových zaměstnanců ve firmě je jejich vysoká odborná zdatnost, zkušenost a erudice v oblastech, kterými se organizace zabývá. Organizace klade důraz na průběžné vzdělávání zaměstnanců. Výběr dodavatelů
Pro udržení mimořádné jakosti výrobků firmy je nezbytné, aby organizace prováděla výběr svých dodavatelů podle jejich schopnosti plnit vysoké požadavky firmy na kvalitu dodávaných produktů.

 

VYHLEDÁVÁNÍ