Menu Content/Inhalt
PROFIL SPOLEČNOSTI arrow PROJEKTY arrow OSTATNÍ PROJEKTY


 


Projekt: ROZŠÍŘENÍ TELEMEDICÍNSKÉ TECHNOLOGIE PRO PÉČI O PACIENTY S DIABETES MELITUS, REG. Č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_264 /0019708

Společnost CleverTech s.r.o. realizuje projekt Výzkum a vývoj technologií pro eHealth a telemedicínu, jehož cílem je návrh a implementace telemedicínské technologie s vazbou na analýzu pacientských záznamů v oblasti léčby diabetu, hypertenze a dalších chronických onemocnění, která souvisí se stárnutím populace. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.


Společnost CleverTech s.r.o. realizuje projekt Výzkum a vývoj technologií pro eHealth a telemedicínu, jehož cílem je návrh a implementace telemedicínské technologie s vazbou na analýzu pacientských záznamů v oblasti léčby diabetu, hypertenze a dalších chronických onemocnění, která souvisí se stárnutím populace. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.


Společnost CleverTech s.r.o. realizuje projekt Nasazení telemedicínských technologií v preventivní medicíně, jehož cílem je vytvoření a klinické ověření softwarové telemedicínské platformy pro podporu prevence a léčby v oblasti neurodegenerativních poruch, tréninku stability a rehabilitace. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie. 


Společnost CleverTech s.r.o. realizuje projekt Výzkum a vývoj technologie uživatelských monitorovacích jednotek pro asistenční služby, jehož cílem je návrh a implementace nových funkcí asistenčního systému zaměřených na podporu života seniorů, chronicky nemocných pacientů a dále na asistenční podporu v oblasti ochrany osobní bezpečnosti. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

 

VYHLEDÁVÁNÍ